Ilość produktów: 0

Wartość: 0 PLN

Realizuj zamówienie

Wielki słownik idiomów angielskich

Wielki słownik idiomów angielskich zawiera 24 680 haseł i zwrotów (13 038 wyrazów hasłowych i 11 650 przykładów), obejmujących wyrażenia idiomatyczne, utrwalone figury stylistyczne, kolokwializmy, wulgaryzmy, wyrazy i zwroty slangowe, przysłowia, czasowniki złożone, przymiotniki i rzeczowniki utworzone od czasowników złożonych, zwroty mające źródło w znanych cytatach, zwroty żargonowe z różnych dziedzin funkcjonujące w obiegu potocznym, wariantowe pisownie potoczne, ważniejsze dialektyzmy, język dziecięcy, gwarę przestępczą oraz język subkultur młodzieżowych i narkomanów.

Przeznaczony jest dla szerokiego i zróżnicowanego kręgu użytkowników: zarówno dla osób rozpoczynających naukę języka angielskiego, jak i dla znawców przedmiotu, posługujących się angielszczyzną biegle w mowie i w piśmie.

Wszystkie wyrazy hasłowe opatrzone są kwalifikatorami gramatycznymi oraz angielską transkrypcją fonetyczną zgodną z zasadami International Phonetic Association (IPA). Większość haseł i zwrotów zawiera kwalifikatory stylistyczne wskazujące, do jakiego rejestru języka należy dany wyraz lub zwrot (wyrażenie potoczne, wyrażenie literackie, przenośnia, slang itp.). Uwzględniono ponadto różnice między angielszczyzną brytyjską i amerykańską w zakresie pisowni, frazeologii i wymowy. Umieszczono również spis popularnych nazw stanów amerykańskich oraz obszerną listę angielskich czasowników nieregularnych wraz z wymową.